text.skipToContent text.skipToNavigation

Duurzaam ondernemen.

Duurzaam ondernemen - ook wel maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) genoemd - is ondernemen waarbij evenwicht bestaat tussen economische-, sociale- en milieubelangen. Maiburg kijkt niet alleen naar haar winst- en verliescijfers, maar ook naar de gevolgen van haar bedrijfsactiviteiten voor mens en milieu. Niet alleen naar de huidige gevolgen daarvan, maar ook naar de gevolgen in de toekomst.

Voorbeelden van activiteiten en getroffen milieumaatregelen:

 • Een belangrijk doel is het terugdringen van de CO2 foot print van onze bedrijfsactiviteiten. Duurzame energie is beter voor het milieu en levert hieraan een belangrijke bijdrage. Op onze gebouwen zijn daarom meer dan 4.200 zonnepanelen geplaatst. Deze zonnepanelen kunnen jaarlijks ongeveer 1,2 miljoen kWh energie opwekken. Dit is voldoende voor het complete eigen stroomgebruik en het restant is voldoende voor nog honderden huishoudens. 

  In de onderstaande video zie je meer over de aanleg van deze panelen.
      
 


 

 • Wij onderzoeken of onze bestaande gebouwen en installaties energiezuiniger kunnen worden gemaakt bijvoorbeeld door het toepassen van LED-techniek. De in 2016 gerealiseerde uitbreiding van het magazijn plaatmateriaal is vanzelfsprekend direct van energiezuinige LED-verlichting voorzien. In 2019 is vervolgens de verlichting in het oude magazijn plaatmateriaal vervangen door LED-verlichting.
 • In ons kantoor wordt gebruik gemaakt van een energiebesparend lichtregelsysteem. Dit systeem zorgt voor energiebesparing en ergonomisch verlichtingscomfort. Onder door plaatsing energiezuinige lampen, sensoren die lichtsterkte regelen, sensoren die verlichting automatisch uitschakelt.
 • Ziekteverzuim en gezondheid wordt actief gemonitord. Periodiek wordt de gezondheid van het personeel (op vrijwillige basis) gecontroleerd.
 • In ons bedrijf bieden wij oplossingen voor het nieuwe werken, zoals geïntegreerde communicatie- en samenwerkingstechnologie die werken op afstand mogelijk maakt.
 • Maiburg besteedt veel aandacht aan afvalscheiding, recycling en hergebruik:
  • TL-lampen en toners worden apart ingezameld en gerecycled door een gespecialiseerd bedrijf.
  • Oud papier, plastic en ander afval wordt apart ingezameld en afgevoerd.
  • Pallets die worden gebruikt voor de levering van plaatmateriaal aan onze klanten worden, worden in overleg met de klant retour gehaald en hergebruikt in ons logistiek proces.
  • Lege lijmdrums worden ook in overleg met de klant retour gehaald en door een gespecialiseerd bedrijf gerecycled en/of gereinigd en geschikt gemaakt voor hergebruik.
 • Onze post wordt CO2 neutraal verstuurd met PostNL. Maiburg heeft er bewust voor gekozen met Groene Post de CO2-uitstoot die ontstaat door de verzending van onze post te compenseren. De opbrengsten hiervan worden door PostNL verdubbeld en geïnvesteerd in duurzame projecten in Nederland.