text.skipToContent text.skipToNavigation
Even geduld, we verzamelen alles voor je! Even geduld, we verzamelen alles voor je!
true

Catalogi & Certificaten.

Catalogi.

Door middel van verschillende catalogi geven wij inzicht in ons voorraadprogramma schuurmateriaal, lijmen, plaatmateriaal, lakken, oliën en onderhoudsproducten. Aangezien het assortiment regelmatig wordt aangepast en uitgebreid worden deze catalogi regelmatig geactualiseerd.

 

Certificaten.

ISO certificaat

Om de optimale kwaliteit dienstverlening, prijs en betrouwbaarheid van onze diensten te kunnen waarborgen heeft de directie een managementsysteem ontwikkeld en ingevoerd dat voldoet aan de eisen die zijn vastgelegd in de ISO 9001. Het systeem heeft tot doel te borgen dat het produceren en/of verlenen van diensten onder beheerste omstandigheden plaatsvindt en voldoet aan vooraf vastgelegde eisen.

Op kwaliteitsgebied dient het managementsysteem bij te dragen aan het verbeteren van de dienstverlening van de organisatie waarbij wij onder andere uitgaan van de principes: klantgerichtheid, win-win relatie met leveranciers, betrokkenheid van de medewerkers, procesbenadering, besluitvorming op basis van feiten en een continue verbetering. Daarnaast levert het managementsysteem bijdrage aan de transparantie van onze organisatie door de beschreven werkwijze in procedures, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Download hier: ISO certificaat

PEFC™

Een ander belangrijk keurmerk is PEFC™, Programme for Endorsement of Forest Certification schemes, voorheen Het Pan European Forest Certificate. Het PEFC™-certificaat is een vrijwillige initiatief uit de particuliere sector. Het biedt de verzekering aan de klanten van boseigenaren dat de producten die zij kopen, gecertificeerd zijn door onafhankelijke partijen, op basis van de PEFC™-criteria. Deze criteria richten zich op het duurzame beheer van bos. Het doel van het PEFC™-boscertificaat is de promotie van een internationaal geloofwaardig frame voor boscertificeringskeurmerken en -initiatieven in Europa en daarbuiten en de wederzijdse erkenning van de keurmerken. Het PEFC™ Technical Document en de statuten definiëren de basiseisen voor deze boscertificeringskeurmerken.

Download hier: PEFC certificaat

FSC®

Het FSC®-keurmerk is ontstaan uit de behoefte om het duurzaam oogsten van hout te bevorderen. Het FSC®-logo geeft de garantie dat het hout afkomstig is uit duurzaam beheerd bos. Het keurmerk werkt vanuit een algemene standaard van tien Principes, uitgewerkt in Criteria, Indicatoren en Normen. Deze algemene standaard wordt per land of regio door een lokale werkgroep vertaald naar een lokale standaard. Zowel in de algemene vergadering als bij de lokale werkgroepen is het belangrijk dat de verhouding tussen groeperingen die de economische, ecologische en sociale aspecten vertegenwoordigen in evenwicht is. Hierdoor kunnen alle partijen evenveel zeggenschap hebben.

Download hier: FSC certificaat