text.skipToContent text.skipToNavigation

Algemene Voorwaarden.


Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch d.d. 08.08.2002 onder nr. 85/2002. Download de pdf met de Algemene Voorwaarden hier.

De Algemene Voorwaarden kun je hier in het Engels downloaden.

Voor het openen en printen van pdf-bestanden dien je te beschikken over het programma Acrobat Reader. Heb je dit programma niet, dan kun je dit hier gratis downloaden via Adobe.