text.skipToContent text.skipToNavigation
Even geduld, we verzamelen alles voor je! Even geduld, we verzamelen alles voor je!
true

Disclaimer.


De door ons verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die, naar ons beste weten, betrouwbaar mogen worden geacht, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en aan wijziging onderhevig. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wij, alsook (eventuele) overige leveranciers van informatie aan deze site(s), aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Wij aanvaarden evenmin enige aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door ons worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar onze site(s)

De afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. De afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden en is verplicht aanwijzingen van ons omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Voor nadere aanwijzingen omtrent het gebruik van door ons verstrekte informatie verwijzen wij naar onze Algemene Voorwaarden (verkrijgbaar en in te zien via deze site), met name naar artikel 9.4.

Nederlands recht is van toepassing.