text.skipToContent text.skipToNavigation
Even geduld, we verzamelen alles voor je! Even geduld, we verzamelen alles voor je!
true

BEPERKING VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN DRAAGT BIJ AAN 

VEILIGE WERK-, WOON EN VERBLIJFSRUIMTE!

Hoge concentraties vluchtige organische stoffen kunnen negatieve invloed hebben op de gezondheid.
Informatie, tips, certificeringen en producten om de hoeveelheid VOS-uitstoot te beperken.

WAT ZIJN VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN (VOS)?

Het zijn chemische stoffen die een sterke geur kunnen hebben en bij kamertemperatuur makkelijk verdampen of gasvormig zijn. VOS zitten in veel producten. Denk aan (was)benzine, verf, lijm, schoonmaakmiddelen, boenwas, cosmetica , luchtverfrisser, nagellakremover, matrassen en bouwmaterialen. Ze worden daarin gebruikt als bijvoorbeeld oplosmiddel , katalysator , of geurstof. Zonder deze VOS zouden lijm en verf bijvoorbeeld niet smeerbaar zijn. Of luchtverfrissers en schoonmaakmiddelen geen bloemen- of dennengeur hebben. Voorbeelden van VOS zijn: benzeen, tolueen, formaldehyde, glycolen en terpenen. Verder is van sommige van deze stoffen bekend dat zij schadelijke effecten op de menselijke gezondheid kunnen hebben.

ZIJN VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN SCHADELIJK?

Vluchtige organische stoffen (VOS/VOC) verdampen makkelijk en blijven vervolgens in de lucht hangen. Ze kunnen in eerste instantie stankoverlast veroorzaken. Als je er veel van inademt, kun je last krijgen van duizeligheid, hoofdpijn, vermoeidheid of irritatie van de neus, keel en ogen. Het goede nieuws is dat de hoeveelheden VOS snel verminderen doordat ze zich snel verspreiden door de lucht. Het is daarom belangrijk om bij het gebruiken van producten die veel VOS bevatten goed de ruimtes te ventileren. En producten met VOS in goed geventileerde ruimtes te laten uitdampen.

Huidcontact met producten die veel VOS bevatten (bijvoorbeeld verf, terpentine en wasbenzine) kunnen tot eczeem leiden. VOS reageren in de buitenlucht met stikstofoxides (bijvoorbeeld van uitlaatgassen) onder invloed van zonlicht tot ozon (O3), wat schadelijk is voor de gezondheid van mens, plant en dier.
Producten die in Nederland te koop zijn moeten voldoen aan de Warenwet. Producenten moeten dus zorgen dat ze veilig zijn. Afspraken over de VOS die gebruikt mogen worden zijn vastgelegd in het oplosmiddelenbesluit en de REACH Verordening (1907/2006/EG) (per stof). Er is ook een Europese verfrichtlijn (2004/42/EG) die per 2010 eisen stelt aan de hoeveelheid VOS in bepaalde verfproducten. Zo beschermt de Europese regelgeving de gezondheid van mensen.


 
 

METEN VAN DE VOS-EMISSIE DOOR BOUWMATERIALEN

Een genormaliseerde evaluatie van de mate waarin bouwmaterialen VOS uitstoten, maakt het mogelijk om de reglementering van het emissiegehalte en het gebruik van lage-emissie labels te vergemakkelijken. Een dergelijke beoordeling gebeurt op basis van emissietesten in een testkamer. Hierbij wordt het emissiegehalte van een bouwmateriaal bepaalt bij genormaliseerde omstandigheden (contactoppervlakte, omgevingsparameters, ouderdom, etc.). Op deze manier kan men aan de hand van de testresultaten de VOS-emissies van bouwmaterialen onderling gaan vergelijken en deze aftoetsen aan de drempelniveaus van een wetgeving of label.

In Europa hebben we sinds 2017 een geharmoniseerde proefprocedure voor de bepaling van het VOS-emissiegehalte (inclusief formaldehyde) van bouwmaterialen, die vastgelegd werd in de NBN EN 16516. In de praktijk worden er evenwel nog verschillende emissietestmethoden gebruikt. De resultaten van de verschillende methoden kunnen enigszins van elkaar afwijken.

CERTIFICERINGEN VOOR BOUWMATERIALEN MET EEN LAGE EMISSIE

De fabrikanten kunnen door middel van een certificering aan hun klanten aantonen dat ze verder gaan dan de door de wetgever opgestelde eisen. Een certificering kan worden toegekend door een privéorganisatie of door een (semi)overheidsorgaan. Er bestaan certificeringen die louter worden toegekend op basis van het VOS-emissiegehalte en er zijn andere bredere ‘eco- of duurzaamheidslabels’, waarbij het VOS-emissiegehalte slechts één van de verschillende parameters is die in aanmerking wordt genomen bij de toekenning van een certificering. M.b.t. plaatmateriaal, lijmen, lakken, oliën en dergelijke zijn bekende certificeringen: Blauer Engel, Emicode (EC1 en EC1 plus) en CARB2 TSCA.

MEER INFORMATIE OVER CERTIFICERINGEN VINDT JE HIER:
-M.b.t. plaatmateriaal; FORMALDEHYDE EMISSIENORMEN EN CERTIFICERINGEN
-M.b.t. primers, egaliseermiddelen, lijmen, lakken en oliën; VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN EMISSIENORMEN EN CERTIFICERINGEN