string(201) "SELECT *  FROM maiburg.mai_modules  WHERE modules_selectable = 'ja' AND modules_active = '1' AND modules_safetitle = 'overzicht-keurmerken---certificeringen-plaatmateriaal' ORDER BY modules_description"
Duurzaam plaatmateriaal; producteigenschappen, keurmerken en certificeringen - Maiburg | Schuurtechniek - Lijmen - Hout- Lecol

Duurzaam plaatmateriaal; producteigenschappen, keurmerken en certificeringen

 
FORMALDEHYDE-EMISSIE
 

Formaldehyde is een gas dat van nature voorkomt in onze leefomgeving. Tevens wordt formaldehyde in een zeer breed scala aan producten gebruikt. Het is ook een veel gebruikte component in lijmen die worden gebruikt in samengestelde houtproducten zoals spaanplaat, MDF en multiplex.


Een te hoge concentratie en langdurige blootstelling aan formaldehyde kan schadelijk zijn voor mensen. Vandaar dat er strenge richtlijnen zijn voor producten met betrekking tot de emissie van formaldehyde. Voor plaatmateriaal zijn er bijvoorbeeld E-normen in Europa, CARB in de VS en F**** in Japan. De Blaue Engel is een voorbeeld van een vrijwillige certificering. Hieronder een overzicht van deze veel gebruikte certificering en de daarbij behorende formaldehyde-emissienorm.


 

CARB - California Air Resources Board
De California Air Resources Board wordt vaak CARB genoemd. CARB heeft als doel het beschermen en verbeteren van de publieke gezondheid, welzijn en het milieu door vermindering van de luchtvervuiling en verbeteren van de luchtkwaliteit. Vele verbeterprogramma’s worden door CARB geïnitieerd.

 

Ook is CARB bevoegd om producteisen met betrekking tot bijvoorbeeld emissies en vluchtige organische stoffen op te stellen. Formaldehyde-emissie van plaatmateriaal is hiervan een voorbeeld. De meest actuele emissienorm is CARB2.


 
BLAUE ENGEL

Het label Blaue Engel is een Duits milieukeurmerk dat aangeeft dat een product op de belangrijkste milieuaspecten minder milieubelastend is dan soortgelijke producten. Blaue Engel wordt voor uiteenlopende producten gebruikt en kent wisselende op de productcategorie afgestemde strenge eisen.


Plaatmateriaal dat beschikt over een Blaue Engel keurmerk toont aan deze een geringe formaldehyde- en VOS-emissie in binnenruimten afgeeft en daarmee een geringere uitwerking op de menselijke gezondheid.


 

E-NORMERING
In Europa wordt een E-normering voor plaatmateriaal gehanteerd. Deze komt voort uit de norm EN 120 en meet de in de platen aanwezige hoeveelheid VOC’s, waaronder formaldehyde.


De E1-norm is in Europa de standaard. E1 is feitelijk de best haalbare officiële emissieklasse. Regelmatig duikt ook de klasse E0 op. Geen enkele plaat is echter volledig formaldehydevrij. Er is altijd sprake van een natuurlijke hoeveelheid formaldehyde afkomstig uit het hout.


Met E0 wordt aangegeven dat geen formaldehyde is toegevoegd en plaatmateriaal formaldehydevrij verlijmd is. Regelmatig wordt dit ook aangeduid met NAF dat staat voor No Added Formaldehyde.


 

JIS F**** (FOUR STAR)
Japanse Industriële Standaard, afgekort met JIS, is de aanduiding van het Japanse normalisatieinstituut (Japanese Industrial Standards) voor de door hen vastgestelde normen. Meestal van toepassing in de bouw en metaalconstructies maar ook voor talloze andere (industriële) toepassingen.

JIS kent ook normen voor formaldehyde-emissies. Een norm waaraan in Europa wel eens wordt gerefereerd is F*** en betreft de strengste norm (laagste emissiewaarde).


 
 
DUURZAAM HOUT
 
FSC® (Forest Stewardship Council)

De Forest Stewardship Council (FSC®) is een internationale organisatie die zich inzet voor behoud en verantwoord bosbeheer wereldwijd. FSC spreekt van verantwoord bosbeheer wanneer op evenwichtige wijze rekening wordt gehouden met de ecologische, sociale en economische aspecten die bij bosbeheer horen.

Hout- en papierproducten die afkomstig zijn uit een FSC-gecertificeerd bos zijn herkenbaar aan het FSC-label. Om er zeker van te zijn dat producten met dit keurmerk daadwerkelijk uit een verantwoord beheerd bos komen, moeten alle schakels in de handelsketen van het product worden gecertificeerd.
De certificering van deze bedrijven gebeurt door onafhankelijke certificeerders.


 
  PEFC™

PEFC™ staat voor Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes. Het is een internationale non-profit, onafhankelijk keurmerk ter bevordering van duurzaam bosbeheer.


Het PEFC-keurmerk geeft de verzekering dat hout- en papierproducten afkomstig zijn uit een duurzaam beheerd bos, waarbij evenveel aandacht is voor people, planet & profit. PEFC is een wereldwijd keurmerk voor duurzaam bosbeheer en heeft als doel dat alle bossen ter wereld duurzaam beheerd worden.


 
 
MILIEU-KEURMERK
 
  DUBOKEUR

Het DUBOkeur® bewijst dat een product (voor de bouw, GWW of interieur sector) tot de meest milieuvriendelijke keuze behoort. Dit wordt aangetoond aan de hand van een milieukundige levenscyclusanalyse gemaakt door het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE), het kennisinstituut voor duurzaam bouwen.


Door het gebruik van de nationaal erkende LCA-methodiek, wordt op een onafhankelijke en wetenschappelijke wijze aangetoond dat het gekeurde product behoort tot de bovenkant van de markt op het gebied van duurzaamheid. Daarnaast mag een product geen negatieve gezondheidseffecten hebben op de gebruikers ervan. Bij producten met een DUBOkeur® vinden er dus geen schadelijke emissies, uitloging en/of uitwaseming plaats in de gebruiksfase van het product.


 
 
VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN (VOS/VOC)
 
 

Vluchtige organische stoffen of VOS is de verzamelnaam voor een groep van koolwaterstoffen die makkelijk verdampen. Denk hierbij onder andere aan componenten van brandstoffen en oplosmiddelen. Deze stoffen zijn gerelateerd aan een aantal verschillende milieuproblemen, waaronder klimaatverandering, (zomer)smog en verzuring. Verder is van sommige van deze stoffen bekend dat zij Schadelijke effecten op de menselijke gezondheid kunnen hebben. In veel publicaties wordt de term vluchtige organische stoffen afgekort als VOS of VOC naar het Engelse Volatile Organic Compounds. Sedert 2007 is in de Europese Unie de hoeveelheid vluchtige organische stoffen in verf aan banden gelegd.


 
GREENGUARD®

Greenguard® is een onafhankelijke organisatie met als missie het bevorderen van mondiale duurzaamheid, beter milieu, bevorderen van gezondheid en veiligheid. Greenguard helpt producenten met het ontwikkelen en certificeren van interieurproducten en materialen met lage chemische emissies.

Simpel gezegd garandeert een GREENGUARD-certificering dat een product aan een van ‘s werelds meest strenge en uitgebreide normen heeft voldaan voor een lage emissie van vluchtige organische stoffen (VOS) in de binnenlucht.


GREENGUARD-certificering is een betrouwbare standaard voor een lage uitstoot van producten. Producten met GREENGUARD-certificaat voldoen aan de strenge emissie-niveaus voor meer dan 360 verschillende vluchtige organische stoffen, plus een limiet op het totaal van alle chemische uitstoot gecombineerd (TVOS).


 
 
LIJMEN / INSTALLATIE EN AFWERKPRODUCTEN VOOR VLOERBEDEKKING
 
 

Maiburg levert ook lijmen en producten voor de installatie- en afwerking van vloerbedekking zoals lijmen, parketlak, olie en onderhoudsmiddelen. Voor deze productgroepen zijn een aantal andere labels relevant. Bijvoorbeeld: GEV EMIcode (EC1, EC1plus, EC1R), het Duitse Ü-teken, de Franse verordening VOS-emissieklasse en Blaue Engel.