string(154) "SELECT *  FROM maiburg.mai_modules  WHERE modules_selectable = 'ja' AND modules_active = '1' AND modules_safetitle = 'nieuws' ORDER BY modules_description"
85-jarig handelsjubileum Maiburg - Sia Abrasives - Maiburg | Schuurtechniek - Lijmen - Hout- Lecol

85-jarig handelsjubileum Maiburg - Sia Abrasives

12-02-2016

De oorsprong van Maiburg kan gevonden worden in de oprichting van de schoenenfabriek de Firma Van der Heijden en Van Grinsven in 1886 door C.G. van der Heijden. Begin 20e eeuw, in dezelfde tijd dat de bedrijfsindeling en de bedrijfsactiviteiten ten aanzien van de schoenenfabricage veranderen, gaat het bedrijf steeds meer fungeren als toeleverancier van producten voor de schoenindustrie.

Rond deze tijd zocht SIA, een Zwitserse producent van schuurpapier- en linnen, naar mogelijkheden om hun afzetmarkt in de schoen- en lederindustrie in Nederland te vergroten. De kennismaking tussen de firma C.G. van der Heijden en SIA leidde in 1927 tot een eerste order.

Agentuurschap

Met de documentatie van de Moenus-machines en de monsters van het schuurpapier van SIA bezocht Sebastian Maiburg dagelijks de vele schoenfabrieken. In 1931 tekenden beide bedrijven een agentuurschap. Dit handelscontact is een zeer waardevolle gebleken, daar vandaag de dag de Maiburg bedrijven en SIA nog steeds handelspartners zijn.

De agentuur van SIA wordt in 1933 verbreed. De te verhandelen schuurproducten beperkten zich niet alleen meer tot de leer- en schoenindustrie, maar werden uitgebreid met producten voor de hout- en metaalverwerkende industrie.

In 1944 wordt overeengekomen dat er een nieuwe NV opricht wordt onder de naam Maiburg waar een 10-tal bestaande agenturen in ondergebracht worden, waaronder SIA uit Frauenfeld. De N.V. J. Maiburg Industrie- en Handelsonderneming wordt in 1944 ingeschreven in het Handelsregister in Leidschendam. Als omschrijving van de handelsactiviteiten wordt genoemd: “den import van-, den handel in- en het bewerken van schuurmateriaal en aanverwante artikelen voor de houtbewerking, metaalbewerking, leder- en schoenfabricage, een en ander in den ruimsten zin genomen.”.

De handel in schuurmateriaal was voor en tijdens de oorlog een van de belangrijkste bedrijfsactiviteiten van de firma Maiburg. Na de oorlog zou dit een grotere vlucht nemen omdat tijdens de wederopbouw een grote behoefte ontstond aan schuurbanden. Het handmatige schuren werd steeds meer vervangen door schuurmachines. Bij de hantering van deze machines werd gebruik gemaakt van schuurbanden. Hoewel SIA een eigen bandenproductie had, werd in Nederland om speciale afmetingen gevraagd. In overleg met SIA werd in Waalwijk in 1948 een productieafdeling voor schuurbanden gestart om de wachttijd van levering uit Zwitserland te bekorten.

Sia Abrasives

Nog maar 40 jaar geleden had Sia Abrasives minder dan 150 mensen in dienst. Vandaag de dag heeft het bedrijf, als onderdeel van het Bosch concern, een wereldwijd personeelsbestand van meer dan 1300 medewerkers, toegewijd aan alle aspecten van schuurprocessen. Van R&D tot productie en van trainers tot verkoop.

Sia Abrasives is gefocust op de wereldmarkt en exporteert inmiddels meer dan 90% van haar productie naar meer dan 80 laden. Met eigen vestigingen gecombineerd met een wereldwijd netwerk van exclusieve importeurs, zoals bijvoorbeeld Maiburg Schuurtechniek in Nederland, toont Sia Abrasives haar inzet voor een klantgerichte en efficiente marktbenadering over de gehele wereld.

85-jarig handelsjubileum

De officiele handelsovereenkomst uit 1931 maakt dat de bedrijven dit jaar een 85-jarig handelsjubileum vieren. Op 10 februari j.l. kwam een delegatie van de Zwitserse producent van schuurmateriaal naar Nederland om hier aandacht aan te besteden.

Terug