Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen - ook wel maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) genoemd - is ondernemen waarbij evenwicht bestaat tussen economische-, sociale- en milieubelangen. Maiburg kijkt niet alleen naar haar winst- en verliescijfers, maar ook naar de gevolgen van haar bedrijfsactiviteiten voor mens en milieu. En niet alleen naar de huidige gevolgen daarvan, maar ook naar de gevolgen in de toekomst.

Voorbeelden van activiteiten en getroffen milieumaatregelen:

• In ons kantoor wordt gebruik gemaakt van een energiebesparend lichtregelsysteem. Dit systeem zorgt voor energiebesparing en ergonomisch verlichtingscomfort. Onder door plaatsing energiezuinige lampen, sensoren die lichtsterkte regelen, sensoren die verlichting automatisch uitschakelt.   

• Wij onderzoeken of onze bestaande gebouwen en installaties energiezuiniger kunnen worden gemaakt bijvoorbeeld door het toepassen van LED-techniek.

• Maiburg bekijkt de mogelijkheid tot het plaatsen van zonnepanelen om op deze manier zelf (voor een gedeelte) onze energie op te wekken en CO2-uitstoot te verminderen.       

• In 2016 is het magazijn plaatmateriaal uitgebreid inclusief kantoorruimte, kantine en showroom. Bij de keuze van materialen en installaties is o.a. veel aandacht besteed aan energiebesparingen. O.a. is alle verlichting uitgevoerd in LED en zijn hoogwaardige isolatiematerialen toegepast.

• In onze kantoorgebouwen en magazijnen wordt veel aandacht besteed aan comfort, arbeidsomstandigheden en veiligheid. Een externe veiligheidsadviseur maakt op verzoek van Maiburg periodiek rapportages, voert verbeteringen door en traint personeel.

• Ziekteverzuim en gezondheid wordt actief gemonitord. Periodiek wordt de gezondheid van het personeel (op vrijwillige basis) gecontroleerd.   

• In ons bedrijf bieden wij oplossingen voor het nieuwe werken, zoals geïntegreerde communicatie- en samenwerkingstechnologie die werken op afstand mogelijk maakt.

• Maiburg is sponsor van Formule-Bio. Dit is een bijzonder studieproject dat passie voor autosport combineert met de hedendaagse klimaatdiscussie. Het project Formule-Bio toont aan dat milieuvriendelijker autoracen mogelijk is zonder dat daarbij het karakter van de sport verloren gaat. (zie voor meer informatie www.formule-bio.nl)

• Maiburg besteedt veel aandacht aan afvalscheiding, recycling en hergebruik: 
  o TL-lampen en toners worden apart ingezameld en gerecycled door een gespecialiseerd bedrijf.
  o Oud papier, plastic en ander afval wordt apart ingezameld en afgevoerd.
  o Pallets en dekplaten, die worden gebruikt voor de levering van plaatmateriaal aan onze klanten worden,
  worden in overleg met de klant retour gehaald en hergebruikt in ons logistiek proces.
  o Lege lijmdrums worden ook in overleg met de klant retour gehaald en door een gespecialiseerd bedrijf  
  gerecycled en/of gereinigd en geschikt gemaakt voor hergebruik.

• Onze post wordt CO2 neutraal verstuurd met PostNL. Maiburg heeft er bewust voor gekozen met Groene Post de CO2 uitstoot die ontstaat door de verzending van onze post te compenseren. De opbrengsten hiervan worden door PostNL verdubbeld en geïnvesteerd in duurzame projecten in Nederland.

• Maiburg stimuleert leveranciers en partners veel aandacht te besteden aan duurzaamheid en het ontwikkelen van producten die minder belastend zijn voor milieu en/of risico's vormen voor de gezondheid. Aandachtsgebieden zijn o.a. toepassen van natuurlijke (hernieuwbare) grondstoffen, terugdringen hoeveelheid oplosmiddelen in producten, aandacht voor veiligheid en gezondheid, terugdringen van formaldehyde- en andere emissies. 

• Duurzaamheid speelt in ons assortimentbeleid een grote rol. Waar mogelijk worden producten vervangen door producten die beter dan gemiddeld scoren op milieu-aspecten. Inmiddels is bijvoorbeeld ons complete assortiment lakken en onderhoudsproducten voor houten vloeren op waterbasis.    

• Sinds vele jaren is Maiburg Hout FSC® en PEFC™ gecertificeerd. Maiburg ondersteunt en bevordert de keuze voor plaatmateriaal geproduceerd van verantwoord hout. Op dit moment beschikt bijna ons complete voorraadassortiment plaatmateriaal over een van deze certificeringen. Zie ook onze beleidsverklaring en certificaten.

FSC en PEFC zijn internationale organisaties, die verantwoord en duurzaam bosbeheer stimuleren. FSC staat voor Forest Stewardship Council en PEFC voor "Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes".



 

 

 

 

MAIGREEN-ASSORTIMENT

PRODUCTEN DIE BETER SCOREN DAN GEMIDDELD OP DUURZAAMHEIDSASPECTEN