string(188) "SELECT *  FROM maiburg.mai_modules  WHERE modules_selectable = 'ja' AND modules_active = '1' AND modules_safetitle = 'overzicht-keurmerken-en-certificeringen2' ORDER BY modules_description"
Lijmen, lakken en oliën - producteigenschappen, keurmerken en certificeringen - Maiburg | Schuurtechniek - Lijmen - Hout- Lecol

Lijmen, lakken en oliën - producteigenschappen, keurmerken en certificeringen

 

 
LIJMEN / INSTALLATIE EN AFWERKPRODUCTEN VOOR VLOERBEDEKKING
 
     
 

Lecol adviseert over en levert producten voor de installatie van flexibele vloerbedekking zoals: tapijt, linoleum, vinyl en design-PVC. Ook over de installatie, afwerking en onderhoud van houten vloeren kunnen wij alles vertellen.

Ons assortiment omvat o.a. egalines, primers, lijmen, parketlak, impregneerolie en onderhoudsmiddelen. In het kader van duurzaamheid zijn voor deze productgroepen onderstaande labels relevant.  


 

BLAUE ENGEL

Het label Blaue Engel is een Duits milieukeurmerk dat aangeeft dat een product op de belangrijkste milieuaspecten minder milieubelastend is dan soortgelijke producten. Blaue Engel wordt voor uiteenlopende producten gebruikt en kent wisselende op de productcategorie afgestemde strenge eisen.


Producten voor de installatie van vloerbedekkingen worden volgens RAL-UZ 113 getest. Daarbij moet worden aangetoond dat een product aan de strenge eisen aangaande emissies, inhoudsstoffen, verpakking en informatie voldoet. Producten getest volgens de RAL-UZ113 Blaue Engel geven een geringe VOS-emissie in binnenruimten en hebben een geringere uitwerking op de menselijke gezondheid.

De gestelde eisen EMICODE EC1 en de Blaue Engel liggen op een vergelijkbaar niveau. EMICODE EC1 PLUS stelt de hoogste eisen aan emissiearme producten voor de installatie van vloerbedekkingen.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMICODE

EMICODE is een beschermd keurmerk voor de classificatie van moderne, oplosmiddelvrije en emissiearme producten voor de installatie van vloerbedekkingen en bouwproducten. Daartoe behoren onder andere lijmen, egalisatiemiddelen, voegmiddelen en injecteermiddelen, onderlagen, tapes en parketlakken.

Het keurmerk voor milieu en hygiëne binnenshuis wordt sinds 1997 door de GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.) aan producten van producenten afgegeven, die daarop regelmatig gecontroleerd worden en zich aan zeer strenge kwaliteitscontrole moeten onderwerpen.

EMICODE levert in de optiek van de bescherming van de verbruiker en het milieu een hulpmiddel op ter oriëntatie voor de keuze en de beoordeling van bouwchemische producten.

EMICODE hanteert de volgende 3 emissieklassen:

  • EMICODE EC1 PLUS Zeer emissiearm PLUS
  • EMICODE EC1 Zeer emissiearm
  • EMICODE EC2 Emissiearm

Van belang is daarbij met name de beste emissieklasse EMICODE EC1 PLUS waarbij voor voorstrijkmiddelen, egalisatiemiddelen, vloerbedekkingen, parketlijmen en onderlagen ≤ 60 μg/m³ geldt.

Bij een aantal producten wordt de EMICODE aangevuld met letter “R” (Regelgeving). Dit is het geval bij producten die volgens de richtlijnen kentekenplichtig zijn, gevaaraanduidingen dragen of vanwege de reactie die plaatsvindt VOS afscheiden.


De gestelde eisen EMICODE EC1 en de Blauwe Engel liggen op een vergelijkbaar niveau. EMICODE EC1 PLUS stelt de hoogste eisen aan emissiearme producten.


 

 

Franse Verordering VOS

De Franse verordening VOS*-emissieklasse geeft aan, dat vanaf 1 januari 2012 alle binnenshuis verwerkte bouwproducten, vloer- en wandbedekkingen, verven en lakken met een emissieklasse gekenmerkt moeten worden.

De volgende vier klassen worden onderscheiden A+, A, B of C, waarbij A+ de laagste (dus beste) emissiewaarden heeft. De toekenning dient op eigen verantwoordelijkheid van de producent uitgevoerd te worden.

Het kenmerk op het product geeft de hoogste (slechtste) emissieklasse aan, die voor de VOS gevonden is. Daarbij worden zowel grenswaarden voor de totale hoeveelheid VOS als per VOS-type gehanteerd.

Equivalente gegevens van de emissies, zoals bijvoorbeeld door beproevingen door AgBB, EMICODE, Blauwe Engel enz. worden geaccepteerd.


 

Ü-Teken
In Duitsland worden door overheidsorganen strenge regels aan bouwproducten en constructies gesteld. Het Ü-teken geeft aan dat een product voldoet aan deze strenge (technische) eisen. Het controleren en toekennen van de conformiteitsverklaring ligt in handen van het Duitse Instituut voor Bouwtechniek (DIBt).

Met als voornaamste doelstelling de bescherming van de gezondheid is voor lijmen voor parket- en andere houten vloeren sinds 1 januari 2011, voor de verwerking binnenshuis, een Ü-teken en algemene bouw- en woningtoelating in Duitsland vereist.

Belemmering vrije verkeer van goederen
Het Europese Hof van Justitie keurde medio oktober 2014 het opleggen van aanvullende toelatingscriteria door het DIBt aan bepaalde bouwproducten, die al in het bezit zijn van een geharmoniseerde CE-markering, af vanwege de belemmering van het vrije verkeer van goederen in de EU. Deze oordeelde dat (na een overgangsperiode van twee jaar) geen aanvullende eisen meer mogen worden opgelegd (gesymboliseerd door het Ü-zeichen).

Eind 2015 maakte het DIBt plannen bekend om op termijn in Duitsland niet langer bouwproducten maar het gebouw als geheel te willen certificeren. 

 
     
 
VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN (VOS/VOC)
 

VOS 

Vluchtige organische stoffen of VOS is de verzamelnaam voor een groep van koolwaterstoffen die makkelijk verdampen. Denk hierbij onder andere aan componenten van brandstoffen en oplosmiddelen. Deze stoffen zijn gerelateerd aan een aantal verschillende milieuproblemen, waaronder klimaatverandering, (zomer)smog en verzuring. Verder is van sommige van deze stoffen bekend dat zij Schadelijke effecten op de menselijke gezondheid kunnen hebben.

In veel publicaties wordt de term vluchtige organische stoffen afgekort als VOS of VOC naar het Engelse Volatile Organic Compounds. Sedert 2007 is in de Europese Unie de hoeveelheid vluchtige organische stoffen in verf aan banden gelegd.