string(168) "SELECT *  FROM maiburg.mai_modules  WHERE modules_selectable = 'ja' AND modules_active = '1' AND modules_safetitle = 'algemene-voorwaarden' ORDER BY modules_description"
Algemene voorwaarden - Maiburg | Schuurtechniek - Lijmen - Hout- Lecol

Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch d.d. 08.08.2002 onder nr. 85/2002.

 Algemene Leveringsvoorwaarden 

Voor het openen en printen van pdf-bestanden dient u de beschikking te hebben over het programma Acrobat Reader. Heeft u dit programma niet, dan kunt u dit hier gratis downloaden via Adobe.